Our Mission

Pennywhistle Fun focuses on: Music development!   Motivation! Social upliftment!   Nation-building!   Youth development! Building family chords! Neverending success!

We aim to:

 • Inspire as many grannies, parents, youth, and children as possible, all over the country, to discover and develop their music talents via the traditional pennywhistle with sustainable programmes.
 • Enrich lives by supporting them with Basic Penny whistle Instruction Courses, Follow-up Courses, Train-a-Trainer courses and Follow-up Trainer courses. Also to organise Pennywhistle Gala Concerts in their area.
 • Make a difference in lives with social upliftment through penny whistle programmes.
 • Develop creativity and imagination with educational and entertainment value
 • Give people support in building up their self-esteem to communicate effectively with others and target audiences
 • Help them focus on a successful future.
 • Support children and adults with a lack of concentration during penny whistle courses – it is an excellent brain stimulation.
 • Help people to discover how valuable they are in Christ, and to encourage them with the love of the Lord Jesus Christ!

Should you wish to offer assistance in order to help this penny whistle aspect to be sustainable for any group of people in diffirent communities, kindly contact Susan +27 (0) 82 775 1993 or email us at music@lando.co.za

AFRIKAANS:

Penniefluitjie Pret fokus op: Musiekontwikkelling!  Sosiale opheffing!   Nasie-bou!  Jeug-ontwikkeling!  Bou van gesinsbande! Bemoediging!  Sukses sonder einde!

Ons beoog op die volgende te bereik:

 • Om soveel Oumas & Oupas, ouers, jongmense en kinders as moontlik regdeur ons land te inspireer om hul musiektalent te ontdek en te ontwikkel deur middel van die tradisionele penniefluitjie met volhoubare programme!
 • Om hul lewens te verryk gedurende Fondasie- en Opvolgkursusse, Afrigters- en Opvolgafrigterskursusse, asook uiteindelike verskeie Penniefluitjie Galakonserte!
 • Om met penniefluitjie programme ‘n verskil te maak in baie mense se lewens deur hulle sosiaal op te hef!
 • Om hul waardevolle kreatiwiteit en verbeelding aan te wakker en aan te spoor met bemoediging, penniefluitjie opleiding en vertonings!
 • Om aan hulle bystand te verleen in die opbou van hulle selfbeeld en selfvertroue om effektief te kommunikeer met spesifieke en verskillende gehore!
 • Ons help hulle fokus op ‘n suksesvolle toekoms!
 • Om steun te gee aan skoolkinders (nuwe penniefluiters) waar ‘n konsentrasieprobleem waargeneem word, maar ook aan volwassenes. Dit word gehanteer gedurende elke penniefluitjiekursus. Dit is uitstekende breinstimulasie!
 • Ons help hulle om te ontdek hoe waardevol hulle as persoon is vir hulself en vir andere, maar ook hoe waardevol hul musiektalent is!
 • hul ontvang bemoediging, en word hulle geleer om uiting te gee aan hul emosies deur middel van hul musiekspel!
 • Die dryfkrag agter hierdie suksesvolle projekte is ‘die liefde van die Here Jesus Christus vir die mens!’

Sou enige persoon of instansie belangstel om Penniefluitjie Pret te steun om in verskillende gemeenskappe volhoubaar vorentoe te beweeg kan u gerus vir Susan kontak by +27 (0) 82 775 1993 of u kan ‘n epos stuur na music@lando.co.za