Our Mission

Pennywhistle Fun focuses on: Music development, Social upliftment, Nation-building, as inspired by the Holey Spirit of God!   Susan always motivates during her courses!  Youth development! Building family chords! Neverending success!

We aim to:

 • Inspire as many people as possible, all over the country, to discover and develop their music talents via the traditional pennywhistle with sustainable programmes.
 • Enrich lives by supporting them with Basic Penny whistle Instruction Courses, Follow-up Courses, Train-a-Trainer courses and Follow-up Trainer courses. Also to organise Pennywhistle Gala Concerts in their area.
 • Make a difference in lives with social upliftment through pennywhistle programmes.
 • Develop creativity and imagination with educational and entertainment value
 • Give people support in building up their self-esteem to communicate effectively with others and target audiences
 • Help them focus on a successful future.
 • Support children and adults with a lack of concentration during pennywhistle courses – it is an excellent brain stimulation.
 • Help people to discover how valuable they are in Christ, and to encourage them with the LOVE of the LORD JESUS CHRIST!

Should you wish to offer assistance in order to help this pennywhistle aspect to be sustainable for any group of people in diffirent communities, kindly contact Susan +27 (0) 82 775 1993 or email us at music@lando.co.za

AFRIKAANS:

Penniefluitjie Pret fokus op: Musiekontwikkelling, Sosiale opheffing, Nasie-bou, Jeug-ontwikkeling, Bou van gesinsbande, EN Bemoediging!  Sukses sonder einde!

Ons beoog op die volgende te bereik:

 • Om soveel mense moontlik regdeur ons land te inspireer om hul musiektalent te ontdek en te ontwikkel, deur middel van die tradisionele penniefluitjie.
 • Om lewens te verryk gedurende Fondasie- en Opvolgkursusse, Afrigters- en Opvolg-afrigterskursusse, asook uiteindelik nog ‘n Penniefluitjie Galakonsert!
 • Om met penniefluitjie programme ‘n verskil te maak in baie mense se lewens deur hulle sosiaal op te hef!
 • Om hul waardevolle kreatiwiteit en verbeelding aan te wakker en aan te spoor met bemoediging, penniefluitjie opleiding en vertonings!
 • Om aan hulle bystand te verleen in die opbou van hulle selfbeeld en selfvertroue om effektief te kommunikeer met spesifieke en verskillende gehore!
 • Ons help hulle fokus op konsentrasie en ‘n suksesvolle toekoms!
 • Dit is uitstekende breinstimulasie!
 • Ons help hul om te ontdek hoe waardevol hulle is, maar ook hoe waardevol hul musiektalent is!
 • hul ontvang bemoediging en om andere te bemoeidig, maar word ook geleer om uiting te gee aan hul emosies deur middel van musiekspel!
 • Die dryfkrag en inspirasie agter hierdie suksesvolle projekte is ‘DIE LIEFDE VAN JESUS CHRISTUS VIR DIE MENS!’

Sou enige persoon of instansie belangstel om Penniefluitjie Pret te steun om in verskillende gemeenskappe volhoubaar vorentoe te beweeg kan u Susan kontak by +27 (0) 82 775 1993 of stuur ‘n epos : music@lando.co.za