Penniefluitjie-afrigters / Pennywhistle Trainers

Foto links: Kathleen Prinsloo, die voorsitter van Oppermans Vroueforum, en regs: Jean-Marie Ontong, tessourier van Oppermans Vroueforum. Hierdie twee vroue het inSwellendam ‘n penniefluitje fondasiekursus bygewoon, asook ‘n afrigterskursus. Huidiglik sal Kathleen tien skoolleerders in Koffiefontein gaan leer penniefluitjie speel, en Jean-Marie sal tien skoolleerders in Oppermans leer speel. Hulle sal ook die nuwe penniefluitjiespelers verder afrig en lei, en in gereedheid bring vir optredes. Die befondsing vir hirdie eerste fase van die penniefluitjie projek is toegestaan deur FSPACC (The Free State Performing Arts Cultural Counsil).