Egpare fluit dat dit gons!

Kathleen het haar eerste groep afgerig. Die groep bestaan uit drie egpare. Op die foto: Heel links staan Miriam Adams en heel regs haar man Charles. Tweede van lins is Andrew Barnes en regs langs hom sy vrou Mona. Langs Mona is Michael Prinsloo, Kathleen is wie hulle afrig is sy vrou – sy het die foto geneem! se man