OPPERMANS Vroueforum Projek

Foto links: Kathleen Prinsloo, die voorsitter van Oppermans Vroueforum, en regs: Jean-Marie Ontong, tessourier van Oppermans Vroueforum. Hierdie twee vroue het inSwellendam ‘n penniefluitje fondasiekursus bygewoon, asook ‘n afrigterskursus. Huidiglik sal Kathleen tien skoolleerders in Koffiefontein gaan leer penniefluitjie speel, en Jean-Marie sal tien skoolleerders in Oppermans leer speel. Hulle sal ook die nuwe penniefluitjiespelers verder afrig en lei, en in gereedheid bring vir optredes. Die befondsing vir hirdie eerste fase van die penniefluitjie projek is toegestaan deur FSPACC (The Free State Performing Arts Cultural Counsil).

Oppermans Vroueforum in Oppermans is gestig in September 2007. Die doel is om soveel as moontlik vroue te bemagtig om selfonderhoudend te raak.

Projekte:

  • In 2008 is met ‘n sop-kombuis begin, wat elke Saterdag gehou was. Die kinders was dan tydens die sopdag besig deurdat hulle koortjies saam kon sing, en ‘n kort Bybelles kon ontvang. Ongelukkig, weens ‘n gebrek aan fondse kon die sop-kombuis nie voortgaan nie. Gelukkig het die vroue en die Betèlkerk dit saam instand probeer hou.
  • November 2010 is ‘n pretrit gehou vir Oppermans en Koffiefontein se kinders. “Bikers” vanaf Johannesburg het die kinders vir pretritte op hulle motorfietse geneem.  Die kinders het die “drive” op die motorfietse baie geniet.  Die bikers het vir die kinders speelgoed saamgebring.
  • Maart 2012 het die FSPACC  (The Free State Provincial Arts and Culture Council) befondsing toegestaan vir ‘n Penniefluitjie Projek. Die skoolleerders van Oppermans en Koffiefontein sal gedurende Maart 2012 skoolvakansie leer penniefluitjie speel. Hul musiektalente sal ontdek en ontwikkel word.

Huidiglik het Kathleen Prinsloo ‘n groep van 3 egpare op die been gebring wat sy geleer speel het. Hul ouderdomme wissel van 53 tot 64 jaar,  Al is die vingers soms stram oefen hulle gereeld elke week. Deur te klik op die “link” hieronder kan op ‘n video clip gesien word hoe hulle op die C penniefluite “Stille Nag” speel :  http://youtu.be/GBS3RhxVToY

 

Kontak Mev. Kathleen Prinsloo indien u voel om hulle finansieël of materieël te steun. Sel: 083 491 7940  E-pos : oppermans@sacr.fs.gov.za